בחירת קרן הפנסיה הטובה

בחירת קרן הפנסיה הטובה

 האם אפשר לחפש אצל הקרנות סימנים ואיתותים שייתנו מושג-מה על איכות הקרן? לכאורה, סימן לקרן טובה יכול להיות רמת הסינון שהיא עושה למצטרפים חדשים. האם, למשל, הקרן דורשת מהמצטרף הצהרה על מצב בריאותו? האם הקרן דורשת מן המצטרף לעבור בדיקות רפואיות? או אולי כל אחד מתקבל, והקרן מסתפקת בסינון על ידי תקופה האכשרה? (כאמור, תקופת האכשרה היא התקופה הראשונה מיום ההצטרפות. ובה העמית משלם אך עדיין אינו מכוסה ואין לו זכויות גם אם אירע המקרה המבוטח.)  בקרנות נהוגה תקופת אכשרה של חמש שנים למחלה קודמת שאובחנה אצל עמית טרם הצטרפותו לקרן. אם יחזיק מעמד חמש שנים ללא תביעה, יעבור את המשוכה ויהיה עמית שווה זכויות.

אין זה קל לגלות ולדעת מהי המדיניות בפועל של כל קרן וקרן. למשל, בקרן מבטחים החדשה של חברת מנורה, שהיא הקרן הגדולה ביותר, כתוב בתקנה 13ג כך:

תקנה 13ג – קרן מבטחים

הקרן רשאית לבצע חיתום לגבי אדם פלוני, כתנאי להצטרפותו לקרן, כתנאי להגדלת ההכנסה המבוטחת החודשית ב-10% או יותר או כתנאי ביצוע בחירה לפי הוראות תקנה 14 (מעבר בין מסלולים) ולקבוע, בהתאם לתוצאות החיתום ובאישור רופא הקרן, התניות נוספות, מעבר לאלה הקבועות בתקנות, לעניין הזכות לקבלת פנסיית נכות או פנסיית שאירים…

אך אין אנו יודעים מקריאת התקנון אם הקרן, הרשאית לבצע חיתום והתניות אומנם מממשת את הרשות ומבצעת  בפועל חיתום והתניות. אני עצמי לא הצלחתי לברר את הדבר ולקבל תשובה מוסמכת. סוכני ביטוח ואנשי הענף סבורים שהקרנות הגדולות אינן מממשות את הדבר, ולמעשה כל אחד מתקבל לכל קרן. זו ההתנהגות הצפויה לאור התמריצים שיש לבעלי הקרן.

בניגוד לאמור לעיל, יש הטוענים, כגון עו"ד חיים קליד, שקרן פנסיה, בהיותה גוף חברתי הנהנה בגלל זה מהטבה ממשלתית בתשואה, כלל אינה רשאית לסרב לקבל עמית על סמך הצהרה בריאותית או בדיקה רפואית. סיוע לכך אפשר למצוא בצו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, שנכנס לתוקפו בראשית 2008. הצו מטיל על המעסיק חובה לבטח את עובדו בקרן פנסיה. אך מה יעשה מעסיק הרוצה לציית לצו ולבטח את עובדו, אבל העובד אינו מתקבל לשום קרן פנסיה בגלל מצב בריאותו? מן העובדה שצו ההרחבה כלל אינו צופה אפשרות כזאת ואינו מסדיר אותה. אפשר אולי להסיק שלפי המצב המשפטי, אין שום אפשרות לדחות עובד המנסה להתקבל לקרן פנסיה.

החברה המנהלת את קרן הפנסיה מקבלת את שכרה על ידי דמי הניהול, אך תפקידה לנהל את הקרן בדרך של שוויון, וערבות הדדית בין העמיתים, ואין מטרת הקרן השגת רווחים או השגת מרב היתרונות לעמיתים שכבר זכו להצטרף. נטוש על כך ויכוח שמגיע לבית המשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגיות