ביטוח נכות (אובדן כושר העבודה)

ביטוח נכות (אובדן כושר העבודה)

פנסיית נכות היא קצבה חודשית שמשולמת לעמית פעיל במקרה שאיבד את כושרו לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת למשך יותר מ-90 יום. אובדן כושר עבודה מלא (מעל 75%) מזכה בקצבת נכות מלאה. אובדן כושר עבודה חלקי (לפחות 25%) מזכה בקצבת נכות חלקית. העמית מקבל קצבת נכות במשך כל זמן נכותו ועד גיל הפרישה. קצבת הזקנה נקבעת לפי סכום החיסכון שנצבר בקרן. ואילו קצבת נכות וקצבת שאירים נקבעות לפי אחוז הנכות. ולפי ארבעת המשתנים (השכר הקובע, אחוזי הפרשה, גיל הכניסה, והמסלול). השכר הקבוע הוא ממוצע השכר המבוטח החודשי ב-12 החודשים האחרונים שקדמו לאירוע המזכה (הנכות או הפטירה), הכול לפי תקנון הקרן. קצבת אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה צמודה למדד. יש קרנות המציעות מסלול לקצבת אובדן כושר עבודה הגדלה מדי שנה בשיעור קבוע, למשל 2%. מעבר למדד – נקראת בשמות כמו "נכות מתפתחת" – ומתאימה לצעירים הצופים גידול בשכר במשך השנים.

בתקופת הנכות, כיצד ימשיך העמית לחסוך ולצבור את זכויותיו לקבלת קצבאות הזקנה משאירים? קרן הפנסיה עושה זאת עבורו ותמשיך להפקיד במקומו לתוכנית הפנסיה, כאילו המשיך לעבוד, להשתכר ולהפקיד בתוכנית. באובדן כושר עבודה מלא הקרן תפקיד 100% של ההפקדות, ובמקרה של אובדן חלקי היא תפקיד את החלק המתאים, והעמית ישלים את החסר מעבודתו החלקית.

בקרן פנסיה מקיפה, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא על פי הגדרה 2 של אובדן. זו נקודה חשובה מאוד, כאמור, גובה הכיסוי נקבע על פי גיל העמית במועד הכניסה לקרן. וסוג המסלול שבחר (מסלול המדגיש חיסכון, מסלול המדגיש ביטוח וכדומה). לכן, למצטרפים בגיל מאוחר, כדאי לשקול מחברת ביטוח גם ביטוח נפרד למקרה של אובדן כושר העבודה.

קיזוז קצבאות ממקורות אחרים

כל קרנות הפנסיה מקוזזות מתשלומי פנסיית הנכות את הקצבה שהנפגע בתאונת עבודה מקבל לפי חוק הביטוח הלאומי. לגבי צרות אחרות, הדבר תלוי בתקנון של כל קרן. קרנות הפנסיה נהגו לקזז מקצבאות השאירים והנכות את הקצבאות שהעמית הנפגע מקבל ממקורות אחרים. למשל מביטוח לאומי, מכוח חוקים לפיצוי נפגעי שירות צבאי ופעילות מלחמתית, פעולות איבה או תאונות דרכים. למשל, עמית הזכאי לקבל מהקרן קצבת נכות של 5,000 ש"ח. ומקבל ממקור אחר קצבה של 2,300 ש"ח בגין הנכות. יזכה רק להשלמה של 2,700 ש"ח מהקרן. יתר על כן, העמית נדרש לתבוע את המגיע לו מהמקור האחר כתנאי לזכאות לקצבת נכות מהקרן. לא בכל קרן יש קיזוז, ולא לאותם סעיפים. זו נקודה להשוואה בין הקרנות בבואנו לבחור קרן פנסיה.

לאחרונה העניין הזה תוסס בבתי המשפט ועובר מהפך. במרץ 2011 פסק בית המשפט המחוזי בחיפה שעמית בקרן פנסיה. שנפגע בתאונת דרכים ונקבעו לו 100% נכות – יזכה לפיצוי כפול – גם מביטוח החובה לרכב וגם מקרן הפנסיה, ללא קיזוז. קרן הפנסיה כנראה תערער על הפסיקה הזאת, והעניין יעבור לבית המשפט העליון. השאלה לדיון היא: האם מה שקרן הפנסיה מספקת ראוי להיקרא ביטוח? אם כן, אין סיבה לקיזוז, בדומה לביטוח מנהלים, מכיוון שיש תוקף לכפל ביטוחים. כל עוד סך הקצבאות אינו עולה על 75% מן ההכנסה. אם לא, הקצבה היא מעין תשלום מוסדי (עזרה? תמיכה?), ואין כפל תשלומים למי שנעזר ממקור אחר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגיות