ביטוח פטירה – קצבת שאירים

ביטוח פטירה קצבת שאירים

 הכיסוי הראשון הוא למקרה פטירה לפני גיל פרישה, בעוד העמית עובד וחוסך. עמית פעיל שנפטר, שאיריו (האלמן/ה, היתומים, הורים נתמכים) יזכו לקצבה חודשית, לא לסכום אחד גדול. כיסויי הביטוח: קצבת השאירים, וכן גם קצבת הנכות שנדון בה להלן, אינן יכולות להיגזר מסכום הצבירה של העמית. כי ייתכן שעדיין לא הספיק לצבור הרבה. במקום זה, הן נקבעות לפי:

  1. ההכנסה הקובעת – כלומר, שכר השכיר המבוטח בקרן הפנסיה. (השכר המבוטח הוא השכר שממנו מופרשים הסכומים לרכישת הביטוחים השונים). לעצמאי – הפקדתו החודשית חלקי 0.16 (או מספר דומה).
  2. סך אחוזי הפרשות המעסיק והעובד לתגמולים אשר עשוי להגיע עד 14.5%.
  3. גיל העמית בעת הצטרפותו לקרן.
  4. המסלול שבחר העמית.

דוגמאות לחלוקת קצבת השאירים:

למעשה, בודקים מה היה השכר המבוטח בקרן הפנסיה ומכפילים אותו במקדם התלוי במסלול הנבחר. בשיעור ההפקדות החודשי בקרן ובעיקר בגיל ההצטרפות לקרן. למשל, אלמנה של עמית פעיל תקבל, לכל היותר, קצבה של 60% מהשכר הקובע של הבעל בקרן כפול מקדם. המצטרף בגיל צעיר יזכה במקדם גבוה, 1, ולכן קצבת האלמנה תהיה בשיעור של 60% מהשכר המבוטח. ככל שגיל ההצטרפות עולה, יורדת קצבת השאירים. המצטרף בגיל 50 כבר יזכה במקדם 0.2. ולכן אלמנתו תזכה רק בקצבה של 12% מהשכר המבוטח (0.2 כפול 60%). הכל לפי תקנון הקרן.

נוסף על הקצבה לאלמנה יש קצבה גם ליתומים. (בדרך כלל 30% כפול המקדם) ולהורים (20% כפול המקדם). סך הקצבאות שהקרן תשלם עשוי להגיע ל120% מהשכר הקובע. בכל מקרה, ערכה הכספי של קצבת השאירים של עמית פעיל שנפטר לא יקטן מסכום החיסכון שבחשבונו בעת הפטירה. בגלל הדרך השונה שבה נקבעת קצבת השאירים, ייתכן שהיא תהיה גבוהה מקצבת הזקנה אשר נגזרת מגודל הסכום שנצבר בחיסכון של העמית.

כדי לאזן את הכיסוי הנמוך של המצטרף בגיל מבוגר. הוא יכול לבחור במסלול שבו הכיסוי הביטוחי לשאירים הוא 100% בלי תלות בגיל הכניסה. בתקופת בחירתו במסלול יקר כזה היקף החיסכון יהיה נמוך יותר, כי כסף רב יותר יופנה לרכישת הביטוח. קיימת אפשרות נוספת. תמיד ראוי, ובמיוחד במקרה של מצטרף בגיל מאוחר, לשקול לרכוש מחברת ביטוח גם ביטוח חיים נפרד. פוליסת ביטוח אישית, למקרה של פטירה, כדי להשלים את מה שנותנת הקרן. בביטוח פטירה אין הגבלות של כפל ביטוח או ביטוח-יתר ואפשר לרכוש אותו ללא הגבלה.

מוות לפני גיל פרישה

אם העמית המבוטח נפטר (לפני הפרישה) ללא שאירים. כל סכום החיסכון שנצבר בחשבונו עובר למוטבים שקבע בחייו, ואם אין מוטבים – ליורשים על פי החוק.

עמית לא פעיל, שצבר בעבר חיסכון בקרן אך אינו מפקיד בה עוד, ונפטר לפני מועד הפרישה. קצבת השאירים נגזרת מיתרת החיסכון הצבור לזכותו, ורק סכום כזה יתחלק בין השאירים כקצבה. הסיבה לכך היא שביטוח שאירים וביטוח נכות מחייבים הפרשה שוטפת ונמשכת שממנה משלם העמית את הפרמיה עבור הביטוחים. ללא תשלום – הביטוח בטל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגיות