קרן פנסיה

קרן פנסיה קרן פנסיה יכולה לספק לעמיתיה(חבריה) את כל שלושת השירותים שאנו דנים בהם. היא קוראת להם בשמות האלה: ביטוח שאירים. שאירים (survivors) – הנשארים אחרי הסתלקות העמית לעולמו, בדרך כלל…

תגיות